Ông Lê Quốc Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

[Người Lao Động] Kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 được công bố tại phiên chính thức Đại hội đại ...

chi tiết


Liên kết:

Ông Lê Quốc Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Ra mắt Ban Chấp hành khóa XI Hội Nhà báo Việt Nam

Phấn đấu để Hội Nhà báo Việt Nam thực sự là tổ chức chính trị - xã ...

Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam ...

Ông Lê Quốc Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI


Video liên quan:Xem thêm video