Ông Lê Quang Minh giữ chức Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội ...

[Báo điện tử VTV News - Đài Truyền Hình Việt Nam] VTV.vn - Nhà báo Lê Quang Minh - Giám đốc Trung tâm sản xuất nội dung số, Đài Truyền hình Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc.

chi tiết


Liên kết:

Ông Lê Quang Minh giữ chức Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội ...

Nhà báo Lê Quang Minh được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Truyền ...

BTV Lê Quang Minh là ai?

Giám đốc VTV24 Lê Quang Minh làm Tổng Giám đốc Truyền hình ...

Ông Lê Quang Minh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội

BTV Quang Minh được bổ nhiệm làm tổng giám đốc Truyền hình ...

Nhà báo Lê Quang Minh được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Truyền ...


Video liên quan:

Xem thêm video