Nơi chủ tịch Trương Gia Bình xây trường cho 1.000 trẻ mồ côi do ...

[CafeBiz.vn] Ngôi trường cho 1.000 trẻ mồ côi do Covid-19 được đặt ở khu đô thị 181 hecta, hạ tầng hiện đại, hoàn chỉnh. Theo ông Trương Gia Bình, chi phí đào tạo mỗi ...

chi tiết


Liên kết:

Nơi chủ tịch Trương Gia Bình xây trường cho 1.000 trẻ mồ côi do ...

Ông Trương Gia Bình - người quyết định xây dựng trường học cho ...

Tại sao ông Trương Gia Bình xây trường nuôi dạy 1.000 em nhỏ mất ...

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình sẽ xây trường cho 1.000 trẻ mồ côi ...

Ông Trương Gia Bình là ai? người mở trường nuôi dưỡng miễn phí ...

FPT mở trường nuôi dạy 1000 trẻ mồ côi do COVID-19

Chân dung thuyền trưởng FPT Trương Gia Bình


Video liên quan:Xem thêm video