Những điều ít biết về Cách mạng Tháng Mười Nga

Lượt quan tâm: 20K+

[VTC News] Hơn 100 năm trôi qua, Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn là một trong những sự kiện vĩ đại nhất thế kỷ XX, là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển nhân ...


Xem chi tiết:

Những điều ít biết về Cách mạng Tháng Mười Nga

Vững bước đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga

Cách mạng tháng Mười Nga - vầng dương sáng mãi

Những dấu mốc quan trọng của Cách mạng Tháng Mười Nga

Kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11 ...

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản từ thực tiễn Cách ...

Nga mít tinh kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại


Video liên quan:


Xem thêm video