Nhà sản xuất muốn kiện diễn viên Trúc Anh vì sai hợp đồng, không ...

[Báo Lao Động] Theo nhà sản xuất phim Dung Bình Dương (phim Ngốc ơi tuổi 17) tiết lộ với phóng viên sẽ kiện diễn viên Trúc Anh vì sau khi bà lên tiếng chỉ ra những sai ...

chi tiết


Liên kết:

Nhà sản xuất muốn kiện diễn viên Trúc Anh vì sai hợp đồng, không ...

Diễn viên Trúc Anh “Mắt biếc” bị nhà sản xuất dọa kiện

Vì sao nhà sản xuất "lật kèo" đòi kiện diễn viên Trúc Anh "Mắt biếc ...

BIẾN CĂNG: NSX Dung Bình Dương tuyên bố khởi kiện nếu Trúc ...

Trúc Anh. Trúc Anh Mắt biếc. Trúc Anh Facebook. Trúc Anh Thiên ...

Dung Bình Dương: Tôi không đẩy Trúc Anh vào đường cùng nhưng ...


Video liên quan:Xem thêm video