Nguyễn Đức Chung bị Bộ Công An CSVN 'chiếu bí' vụ Nhật Cường

Lượt quan tâm: 20K+

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 24 Tháng Bảy, ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội, vừa bị Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An CSVN (C03) đề nghị “phối hợp, đôn đốc chỉ đạo các sở ban ngành cung cấp thông tin, ...


Xem chi tiết:

Nguyễn Đức Chung bị Bộ Công An CSVN 'chiếu bí' vụ Nhật Cường

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Mặt trận Thủ đô thực hiện tốt chính ...

Bộ Công an đề nghị Chủ tịch Nguyễn Đức Chung phối hợp cung ...

Vụ Nhật Cường: Bộ Công an yêu cầu Chủ tịch Chung 'cung cấp ...

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo 2 Sở cung cấp thông tin Nhật Cường cho ...

Bộ Công an đề nghị Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo cung cấp thông tin vụ ...

Bộ CA đề nghị Hà Nội phối hợp vụ Nhật Cường

Đổi mới, năng động, sáng tạo mạnh mẽ hơn nữa để xây dựng và ...


Video liên quan:


Xem thêm video