Người lính thông tin trong chiến tranh biên giới được giới thiệu làm ...

[Báo Thanh Niên] Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng, được giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn bổ ...

chi tiết


Liên kết:

Người lính thông tin trong chiến tranh biên giới được giới thiệu làm ...

Trình Quốc hội phê chuẩn Thượng tướng Phan Văn Giang làm Bộ ...


Video liên quan:Xem thêm video