Ngôi trường thuộc Đại học Oxford đang xin phép để đổi tên thành ...

[Tuổi Trẻ Online] TTO - Trường Linacre College, sẽ nhận khoản tài trợ đầu tư phát triển với tổng giá trị gần 212 triệu USD từ Tập đoàn SOVICO mà bà Nguyễn Thị Phương Thảo là ...

chi tiết


Liên kết:

Ngôi trường thuộc Đại học Oxford đang xin phép để đổi tên thành ...

Trường Linacre College thuộc ĐH Oxford muốn đổi tên thành Thao ...

Một trường thuộc Đại học Oxford 'có thể đổi tên thành 'Thảo College ...

Bên trong trường Linacre College - Trường Đại học thuộc Oxford ...

Trường Linacre thuộc Oxford làm ăn thế nào trước khi được Sovico ...

Ngoài Thao College, trường nào của Đại học Oxford mang tên tỷ ...

Một trường thuộc Viện Đại học Oxford muốn mang tên tỉ phú ...


Video liên quan:







Xem thêm video