Năm 2021, PVEP đầu tư 380 triệu USD cho thăm dò, khai thác dầu khí

[Bnews.vn] Năm 2021, Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí (PVEP) sẽ đầu tư khoảng 380 triệu USD cho hoạt động thăm dò, khai thác và phát triển các mỏ dầu khí ...

chi tiết


Liên kết:

Năm 2021, PVEP đầu tư 380 triệu USD cho thăm dò, khai thác dầu khí

Ngân hàng kỳ vọng đạt lợi nhuận cao năm 2021


Video liên quan:Xem thêm video