Miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

[VnExpress] Hơn 89% đại biểu tán thành thông qua nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân, chiều 30/3.

chi tiết


Liên kết:

Miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị ...

Tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

15 đại biểu không tán thành miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn ...

Chiều nay, miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Thực hiện quy trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim ...

Hôm nay miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân


Video liên quan:Xem thêm video