Microsoft, Intel thành lập liên minh chống thông tin sai lệch

[Báo Thanh Niên] Để chống lại thông tin sai lệch đang gia tăng, các tổ chức khác nhau từ ngành công nghệ và truyền thông đã hợp lực thành lập Liên minh Chứng minh và Xác ...

chi tiết


Liên kết:

Microsoft, Intel thành lập liên minh chống thông tin sai lệch

Chống thông tin sai lệch


Video liên quan:Xem thêm video