MBBank tài trợ gói giải pháp 2 triệu USD hỗ trợ các doanh nghiệp ...

Lượt quan tâm: 20K+

Theo đó, các doanh nghiệp sử dụng giải pháp quản trị thông tin doanh nghiệp 1Office do Workway phát triển, kết hợp với sử dụng dịch vụ ngân hàng của MB Bank sẽ được sử dụng gói dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp từ MBBank với những ưu đãi như: Miễn ...


Xem chi tiết:

MBBank tài trợ gói giải pháp 2 triệu USD hỗ trợ các doanh nghiệp ...

Giải pháp 1Office quản trị doanh nghiệp “không giấy tờ” ứng dụng ...


Video liên quan:


Xem thêm video