MBBank tài trợ gói giải pháp 2 triệu USD hỗ trợ các doanh nghiệp ...

Lượt quan tâm: 20K+

Sáng 30/8/2019, tại Hà Nội, Ngân hàng MBBank đã ký hợp tác với Công ty cổ phần Workway tài trợ gói giải pháp 2 triệu USD hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển dịch số. Theo đó, các doanh nghiệp sử dụng giải pháp quản trị thông tin doanh nghiệp 1Office do ...


Xem chi tiết:

MBBank tài trợ gói giải pháp 2 triệu USD hỗ trợ các doanh nghiệp ...


Video liên quan:


Xem thêm video