Manulife Việt Nam và ACB hợp tác phân phối bảo hiểm

Lượt quan tâm: 50K+

Đồng thời, khách hàng ưu tiên của ACB có thể tiếp cận sản phẩm bảo hiểm nhân thọ ngay tại các chi nhánh ngân hàng một cách nhanh chóng và dễ dàng. Thỏa thuận chính thức được triển khai từ ngày 9/9/2019, theo đó, Manulife Việt Nam sẽ phân phối các ...


Xem chi tiết:

Manulife Việt Nam và ACB hợp tác phân phối bảo hiểm

Manulife phân phối bảo hiểm qua ngân hàng ACB

Manulife Việt Nam và ACB hợp tác phân phối bảo hiểm đến phân ...

Manulife Việt Nam hợp tác phân phối bảo hiểm qua ngân hàng với ...

Mở rộng kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng


Video liên quan:


Xem thêm video