'Lương tháng 8 giảng viên 23,7 triệu đồng, hiệu trưởng Lê Vinh ...

[Tuổi Trẻ Online] TTO - 'Vi phạm tại Đại học Tôn Đức Thắng trước hết do chủ quan cá nhân, chủ yếu từ ông Lê Vinh Danh, các vi phạm có tính hệ thống, nhiều loại vi phạm, diễn ...

chi tiết


Liên kết:

'Lương tháng 8 giảng viên 23,7 triệu đồng, hiệu trưởng Lê Vinh ...

Ông Lê Vinh Danh bị cách chức hiệu trưởng vì vi phạm nghiêm trọng

Ông Lê Vinh Danh nhận lương tháng hơn 550 triệu đồng

Sai phạm tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng: Ông Lê Vinh Danh bị cách ...

Tổng LĐLĐ Việt Nam thông tin về việc kỷ luật ông Lê Vinh Danh

Ông Lê Vinh Danh bị cách chức hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng


Video liên quan:







Xem thêm video