LMHT - Bug lỗi Trăng Lưỡi Liềm của Diana vẫn chưa được sửa lỗi

[Mot Game] Bug lỗi đến từ kỹ năng Trăng Lưỡi Liềm của Diana đã được tìm thấy từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết được khiến người chơi Reddit cảm thấy khó ...

chi tiết


Liên kết:

LMHT - Bug lỗi Trăng Lưỡi Liềm của Diana vẫn chưa được sửa lỗi


Video liên quan:Xem thêm video