Liên kết sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn cho hiệu quả cao

[Báo ảnh Dân tộc và Miền núi (lời tuyên bố phát cho các báo)] Trong vụ Đông Xuân 2019 – 2020, nông dân tỉnh Tiền Giang đã xuống giống được trên 58.000 ha, đạt 98,8% chỉ tiêu. Qua khảo sát của ngành chức năng, trong ...

Lượt quan tâm: 20K+


Xem chi tiết:

Liên kết sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn cho hiệu quả cao ...


Video liên quan:Xem thêm video