Lễ truy điệu, tưởng niệm Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ

[VnExpress] Lễ truy điệu, tưởng niệm và đưa kim quan Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ nhập bảo tháp diễn ra tại Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), sáng 24/10. - VnExpress.

chi tiết


Liên kết:

Lễ truy điệu, tưởng niệm Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ

Trang nghiêm lễ tưởng niệm, cung nghing kim quan Đại lão hòa ...

Thanh Hóa dự lễ truy điệu trực tuyến Đại lão Hòa thượng Thích Phổ ...

Cuộc đời đạo hạnh của Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ mãi ...

Chùa Phật tích tại Lào truy điệu Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ ...

Toàn cảnh Lễ tang Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ


Video liên quan:Xem thêm video