Lễ rước xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh

[VnExpress] Sau lễ trà tỳ (hỏa táng), xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh được đưa vào 6 hũ sành và các tăng ni làm lễ rước về chùa Từ Hiếu. - VnExpress.

chi tiết


Liên kết:

Lễ rước xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh

Cung thỉnh xá lợi Thiền sư Thích Nhất Hạnh về Tổ đình Từ Hiếu

Rước xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh về chùa Từ Hiếu

Xá lợi Thiền sư Thích Nhất Hạnh được rước về chùa Từ Hiếu

Đưa tro cốt thiền sư Thích Nhất Hạnh về Tổ đình Từ Hiếu

Tro cốt thiền sư Thích Nhất Hạnh được đưa về Tổ đình Từ Hiếu

Cận cảnh cung thỉnh xá lợi Thiền sư Thích Nhất Hạnh về Tổ đình Từ ...


Video liên quan:Xem thêm video