Lạm thu của dân, không ai chịu trách nhiệm, lại xin để được sử ...

[Báo Lao Động] Kon Tum - Sở Y tế tỉnh này vừa có tờ trình gửi Sở Tài chính để xin ý kiến UBND tỉnh, nộp lại 5,5 tỉ đồng vào ngân sách do thu phí xét nghiệm COVID-19 của ...

chi tiết


Liên kết:

Lạm thu của dân, không ai chịu trách nhiệm, lại xin để được sử ...


Video liên quan:Xem thêm video