Kỷ luật cảnh cáo Ban cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 và ...

[Tuổi Trẻ Online] Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và nghe đại diện tổ chức đảng, cá nhân vi phạm trình bày, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy: Ban ...

chi tiết


Liên kết:

Kỷ luật cảnh cáo Ban cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 và ...

Việt Nam: Cảnh cáo bà Nguyễn Thị Kim Tiến, miễn nhiệm chức ...

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị cảnh cáo, miễn nhiệm chức Trưởng ban

Kỷ luật Cảnh cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 ...

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị kỷ luật cảnh cáo, miễn nhiệm chức ...

Bộ Chính trị cảnh cáo, miễn nhiệm chức vụ bà Nguyễn Thị Kim Tiến


Video liên quan:Xem thêm video