Kinh tế năm 2021 kiến tạo nền tảng và động lực phát triển mới

[Báo Bắc Ninh] Ngay sau khi khống chế dịch COVID 19, với 4 cuộc đối thoại lớn giữa Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh với doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong nước và hợp tác xã; doanh ...

chi tiết


Liên kết:

Kinh tế năm 2021 kiến tạo nền tảng và động lực phát triển mới

Bắc Ninh đổi mới mạnh mẽ, xây dựng chính quyền kiến tạo, hành ...


Video liên quan:Xem thêm video