Khai báo y tế toàn dân vào 10/3 phòng Virus corona như thế nào?

[Vietnamnet.vn] Khai báo y tế toàn dân sẽ bắt đầu từ 10/3, tất cả người dân Việt Nam bắt buộc phải khai báo y tế. Vậy người dân có thể khai báo ở đâu, các bước như thế nào?

Lượt quan tâm: 50K+


Xem chi tiết:

Khai báo y tế toàn dân vào 10/3 phòng Virus corona như thế nào?

Khai báo y tế toàn dân được thực hiện ở đâu, như thế nào?

Hướng dẫn các bước khai báo y tế toàn dân trên điện thoại và máy ...

Khai báo sức khỏe toàn dân là cần thiết, có ý nghĩa sống còn để ...

Khai báo y tế toàn dân để chống dịch COVID 19 như thế nào?

Từ 10/3 khai báo y tế toàn dân ở đâu, như thế nào?

Khai báo y tế toàn dân được thực hiện như thế nào?

Cách khai báo y tế toàn dân từ 10/3 ai cũng cần phải biết

Các bước khai báo sức khoẻ toàn dân từ 10.3


Video liên quan:Xem thêm video