Israel: Quy định mới giới hạn thủ tướng giữ ghế trong 8 năm liên tục ...

[Vietnam Plus] Quy định mới được đưa ra nhằm hạn chế tái diễn trường hợp của cựu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người từng giữ chức vụ này liên tục trong 12 năm, ...

chi tiết


Liên kết:

Israel: Quy định mới giới hạn thủ tướng giữ ghế trong 8 năm liên tục ...

Chính phủ Israel giới hạn thời gian tại nhiệm của thủ tướng tối đa 8 ...


Video liên quan:Xem thêm video