Ignace Semmelweis. ignace semmelweis. Ignaz Semmelweis là ai

[Báo Thể thao & Văn hóa Mobile] (Thethaovanhoa.vn) - Trong những ngày dịch bệnh COVID-19 hoành hành, việc rửa tay thường xuyên liên tục trở nên tối quan trọng với cả thế giới. Các bạn ...

Lượt quan tâm: 2000K+


Xem chi tiết:

Ignace Semmelweis. ignace semmelweis. Ignaz Semmelweis là ai ...

Google Doodle vinh danh bác sĩ Ignace Semmelweis

Ignace Semmelweis: 'Cha đẻ' của sáng kiến rửa tay

Tôn vinh Ignaz Semmelweis, bác sĩ đầu tiên khuyên nên rửa tay

Google vinh danh cha đẻ của sáng kiến rửa tay để phòng ngừa dịch ...

Google Doodle hôm nay 20/3 tôn vinh bác sỹ đầu tiên khuyên rửa tay


Video liên quan:Xem thêm video