Hướng dẫn làm thủ tục online để nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116

[LuatVietNam] Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, trong đó cho biết thủ tục nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 online, không cần phải nộp hồ sơ ...

chi tiết


Liên kết:

Hướng dẫn làm thủ tục online để nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Trình tự, thủ tục thực hiện nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Được làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 online

Trên 1,4 triệu lao động Hà Nội được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm ...

Quyết liệt triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử ...

Hướng dẫn thủ tục để người lao động chuẩn bị nhận tiền

Người lao động cần chuẩn bị gì để nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất ...


Video liên quan:Xem thêm video