Hướng dẫn chỉnh sửa, cập nhật thông tin tiêm chủng vắc xin COVID ...

[CellphoneS] Thông tin tiêm chủng vắc xin COVID-19 bị sai? Bạn đã tiêm mũi 1, 2 nhưng vẫn chưa được cập nhật? Click ngay để tìm hiểu cách chỉnh sửa.

chi tiết


Liên kết:

Hướng dẫn chỉnh sửa, cập nhật thông tin tiêm chủng vắc xin COVID ...

Hướng dẫn cập nhật, chỉnh sửa thông tin liên quan đến tiêm chủng ...


Video liên quan:Xem thêm video