Hơn 6.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập phương án bảo vệ Đại Hội XIII

[Báo Lao Động] Tại Lễ xuất quân diễn tập phương án bảo vệ Đại hội XIII của Đảng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng - Trưởng Tiểu ban Tổ chức ...

chi tiết


Liên kết:

Hơn 6.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập phương án bảo vệ Đại ...

CLIP: Phục vụ Đại hội XIII, xử lý tình huống các đại biểu dương tính ...

Lễ xuất quân và diễn tập y tế phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Bộ Y tế ra quân và diễn tập y tế phục vụ Đại hội XIII của Đảng - Tin ...

Hơn 6.000 chiến sĩ công an, quân đội xuất quân bảo vệ Đại hội XIII

6.000 người và xe bọc thép xuất quân bảo vệ Đại hội XIII


Video liên quan:Xem thêm video