Hội thảo điện dùng tài liệu in bản đồ Việt Nam không có Hoàng Sa ...

[VTC News] (VTC News) - Nhiều người phát hiện tài liệu Toạ đàm Phát triển điện mặt trời áp mái tại Việt Nam do GreenID tổ chức in bản đồ Việt Nam nhưng không có ...

chi tiết


Liên kết:

Hội thảo điện dùng tài liệu in bản đồ Việt Nam không có Hoàng Sa ...


Video liên quan:Xem thêm video