Hội nghị TW 2: Đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự 'chủ chốt'

[BBC Tiếng Việt] Hội nghị Trung ương 2 đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. Đây là những chức danh ...

chi tiết


Liên kết:

Hội nghị TW 2: Đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự 'chủ chốt'

T.Ư quyết định giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ ...

Nhân sự Chính phủ, Quốc hội sắp tới ra sao?

Giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của ...

Thông qua nhân sự ứng cử Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và ...

Hội nghị Trung ương 2 khóa XIII: Thông qua nhân sự ứng cử Chủ ...

Thông qua nhân sự ứng cử Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ ...


Video liên quan:Xem thêm video