Hàng loạt mã cổ phiếu liên quan đến các 'đội lái' bị bán tháo

[ĐTTCO] Đầu tiên là nhóm CP thuộc nhóm Gelex đang niêm yết bao gồm: GEX, SCI, S99, MHC, STG, VIX. Đây là những doanh nghiệp có sở hữu chéo khá phức tạp, trong đó có cổ ...

chi tiết


Liên kết:

Hàng loạt mã cổ phiếu liên quan đến các 'đội lái' bị bán tháo

Cổ phiếu liên quan nhóm Gelex giảm sâu, VGC nằm sàn, GEX giao ...

Cổ phiếu bất động sản lao dốc, VN-Index giữ sắc xanh nhờ cổ ...


Video liên quan:Xem thêm video