Hải Phòng phong tỏa khách sạn liên quan đến ca nghi mắc COVID

[nCoV - Bộ Y tế] Liên quan đến trường hợp nghi mắc COVID-19 khi từ Việt Nam bay sang Nhật, Sở Y tế Hải Phòng đã chỉ đạo phong tỏa toàn bộ khách sạn và cách ly y tế nhóm ...

chi tiết


Liên kết:

Hải Phòng phong tỏa khách sạn liên quan đến ca nghi mắc COVID ...

Hải Phòng khoanh vùng ổ dịch liên quan ca người Nhật về nước ...

Hải Phòng rà soát khẩn cấp người tiếp xúc gần ca nghi mắc COVID ...

Phong tỏa một tầng khách sạn 5 sao ở Hải Phòng vì ca nghi nhiễm ...

Hải Phòng xử lý ổ dịch liên quan trường hợp nghi nhiễm Covid-19

Hải Phòng rà soát các trường hợp tiếp xúc ca nghi nhiễm nCoV


Video liên quan:Xem thêm video