Hà Nội tập trung thực hiện 8 giải pháp, phấn đấu kiểm soát tốt tình hình

[Hà Nội Mới] (HNMO) - Thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg và các biện pháp phòng, chống dịch, phấn đấu kiểm soát tốt tình hình dịch ...

Lượt quan tâm: 50K+


Xem chi tiết:

Hà Nội tập trung thực hiện 8 giải pháp, phấn đấu kiểm soát tốt tình ...

Tăng tốc sản xuất trang thiết bị y tế, máy thở

Thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu của Chỉ thị ...

Nghệ An chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý trường hợp ...

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân ...


Video liên quan:Xem thêm video