Hà Nội sẽ bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung, bầu ông Chu Ngọc ...

[Tuổi Trẻ Online] TTO - Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã triệu tập phiên họp bất thường kiện toàn nhân sự, bãi nhiệm chức chủ tịch UBND thành phố với ông Nguyễn ...

chi tiết


Liên kết:

Hà Nội sẽ bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung, bầu ông Chu Ngọc ...

Hà Nội triệu tập họp bất thường bầu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ ...

Hà Nội sẽ họp bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung, bầu ông Chu ...

HĐND TP Hà Nội sẽ bầu tân chủ tịch thay ông Nguyễn Đức Chung

Phía sau việc bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung, bầu ông Chu ...


Video liên quan:Xem thêm video