GS.TS.Nguyễn Thanh Long giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng

[Bộ Y tế] Tại Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với đồng chí Nguyễn Thanh Long.

Lượt quan tâm: 20K+


Xem chi tiết:

GS.TS.Nguyễn Thanh Long giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng ...

Thủ tướng bổ nhiệm Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế

Những dấu mốc từng kinh qua của quyền Bộ trưởng Bộ Y tế ...

Ông Nguyễn Thanh Long được giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế

Ông Nguyễn Thanh Long làm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế

Chân dung quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Ông Nguyễn Thanh Long giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ Y tế

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thôi trực tiếp điều hành Bộ Y tế

Triển khai chiến dịch tiêm chủng trên diện rộng để ngăn chặn bệnh ...

Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì họp khẩn về bệnh ...


Video liên quan:Xem thêm video