Google ghi quốc lộ 1A thuộc mạng lưới cao tốc Trung Quốc?

[VietnamFinance (lời tuyên bố phát cho các báo)] Bảng tri thức Google hiện mô tả quốc lộ 1A của Việt Nam thuộc mạng lưới đường cao tốc quốc gia Trung Quốc. Đây là thông tin gây nhầm lẫn chủ quyền Việt ...

Lượt quan tâm: 20K+


Xem chi tiết:

Google ghi quốc lộ 1A thuộc mạng lưới cao tốc Trung Quốc?


Video liên quan:

Xem thêm video