Google Doodle tôn vinh vận động viên Terry Fox - nhà hoạt động ...

[Báo Lao Động] Google Doodle ngày 13.9 tôn vinh Terry Fox - vận động viên, nhà hoạt động nhân đạo người Canada.

chi tiết


Liên kết:

Google Doodle tôn vinh vận động viên Terry Fox - nhà hoạt động ...

Terry Fox: Chàng trai ung thư khơi nguồn cảm hứng chạy bộ

Terry Fox - Vận động viên, nhà hoạt động nhân đạo được Google ...

Google doodle tôn vinh Terry Fox nhà hoạt động nhân đạo


Video liên quan:Xem thêm video