Giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc để bầu Chủ tịch nước thứ 3 trong ...

[Báo Thanh Niên] Chiều nay, 2.4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ, để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, thay ông ...

chi tiết


Liên kết:

Giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc để bầu Chủ tịch nước thứ 3 trong ...

Quốc hội VN có tân chủ tịch và chờ bầu đi bầu lại sắp tới - BBC ...

Đề cử Thủ tướng đương nhiệm để Quốc hội bầu Chủ tịch nước

VN: Miễn nhiệm Chủ tịch nước, mở đường bầu tân lãnh đạo - BBC ...

Ông Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng đến khi có ...

Ông Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu để bầu Chủ tịch nước

Đề cử ông Nguyễn Xuân Phúc để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch ...


Video liên quan:Xem thêm video