Giới thiệu ông Lê Quốc Phong để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

[Tuổi Trẻ Online] TTO - Bộ Chính trị vừa công bố quyết định chỉ định ông Lê Quốc Phong tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy ...

chi tiết


Liên kết:

Giới thiệu ông Lê Quốc Phong để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Anh Lê Quốc Phong được giới thiệu để bầu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Ông Lê Quốc Phong được giới thiệu bầu giữ chức Bí thư Đồng Tháp

Ông Lê Quốc Phong được giới thiệu để bầu giữ chức Bí thư Đồng ...

Ông Lê Quốc Phong được giới thiệu để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy ...

Tiểu sử ông Lê Quốc Phong

Bộ Chính trị giới thiệu anh Lê Quốc Phong để bầu làm Bí thư Tỉnh ...


Video liên quan:Xem thêm video