Giày Thượng Đình lỗ liên tiếp

[Vietnamnet.vn] Tại thời điểm 31/12/2020, số dư nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn, công ty chỉ còn 1,2 tỷ đồng tiền mặt, kiểm toán cho rằng khả năng thanh toán nợ ngắn ...

chi tiết


Liên kết:

Giày Thượng Đình lỗ liên tiếp

Giày Thượng Đình sắp đóng cửa: Hãy quay đầu cứu hàng Việt

Giày Thượng Đình kinh doanh bết bát sau cổ phần hóa


Video liên quan:Xem thêm video