Giáo sư Ngô Bảo Châu : Tư duy quan liêu luôn đẻ ra vô cùng nhiều các loại chuẩn.

"Làm ra cái tạp chí Pi, anh em chúng tôi thấy hay lắm, đắc chí lắm, nhưng vẫn chỉ quanh quẩn mấy ngàn người đọc. Như thế là vẫn chưa đi được vào cuộc sống, chưa đạt. Còn phải phấn đấu nhiều.

Sách của thầy Đại đã có 40 năm, cả triệu trẻ dùng nó để học chữ. Nó đã là một phần của cuộc sống rồi.

Đúng là quản lý nhà nước thì cần có thẩm định, có chuẩn ... nhưng đem cuộc sống ra thẩm định thì cũng buồn cười nhỉ. Tư duy quan liêu luôn đẻ ra vô cùng nhiều các loại chuẩn. Đủ loại chuẩn ấm ớ với mục đích dứt khoát định nghĩa cuộc sống tự nhiên sinh động.

Tôi chỉ lạ là đã có nhiều tiêu chuẩn như thế thì cần hội đồng mười lăm người làm gì?" - Facebook giáo sư Châu

Xem chi tiết:

Hơn 900.000 học sinh đang học, tại sao sách tiếng Việt Công nghệ giáo dục không đạt thẩm định?