Giá xăng RON95, dầu diesel và dầu hoả giảm nhẹ

[Báo Thanh Niên] Từ 15 giờ hôm nay, 12.8, giá xăng RON95, dầu diesel và dầu hỏa giảm nhẹ so với giá hiện hành, giá bán mặt hàng xăng E5RON92 và dầu mazut giữ ổn định ...

chi tiết


Liên kết:

Giá xăng RON95, dầu diesel và dầu hoả giảm nhẹ

Giá xăng, dầu giảm nhẹ

Giá xăng dầu giảm nhẹ

Giá xăng trong nước giữ nguyên

Giá xăng RON95 giảm nhẹ, giá xăng RON92 giữ nguyên

Giá xăng E5RON92 đứng hình, RON95-III giảm nhẹ


Video liên quan:Xem thêm video