Fan V (BTS) chúc mừng sinh nhật thần tượng trên tòa nhà cao nhất ...

[KBS WORLD Radio News] Hãy cùng theo dõi tin tức, thông tin âm nhạc, tiếng Hàn, đời sống, văn hóa, du lịch, lịch sử Hàn Quốc và tình hình chính trị liên Triều bằng 11 thứ tiếng trên KBS ...

chi tiết


Liên kết:

Fan V (BTS) chúc mừng sinh nhật thần tượng trên tòa nhà cao nhất ...

BTS. Choáng với màn chúc mừng sinh nhật V BTS. ARMY. Dubai ...


Video liên quan:Xem thêm video