Đừng tiếp tay cho “đường lưỡi bò” | Chính trị - Xã hội

Lượt quan tâm: 20K+

(enternews.vn (lời tuyên bố phát cho các báo) (Blog))Đây không phải là lần đầu “đường lưỡi bò” được tuyên truyền sai trái về Biển Đông thông qua các hoạt động kinh tế, văn hóa - du lịch.


Xem chi tiết:

Đừng tiếp tay cho “đường lưỡi bò” | Chính trị - Xã hội


Video liên quan:


Xem thêm video