Đức: Liên minh cầm quyền hỗ trợ hàng tỷ euro cho gia đình khó ...

[Vietnam Plus] Các gia đình sẽ nhận khoản trợ cấp một lần 150 euro/một trẻ em, mức trợ cấp tương tự cũng được áp dụng với những người lớn có mức lương thấp, không đủ ...

chi tiết


Liên kết:

Đức: Liên minh cầm quyền hỗ trợ hàng tỷ euro cho gia đình khó ...

Liên minh cầm quyền tại Đức nhất trí hỗ trợ hàng tỷ euro cho gia ...


Video liên quan:Xem thêm video