Đông Triều cải cách hành chính tốt nhất tỉnh Quảng Ninh

[Báo Nông nghiệp Việt Nam] Ở khối 11 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh lần đầu tiên được đưa vào chấm điểm đánh giá chỉ số CCHC, điểm trung bình đạt 70,2 điểm. Trường Đại học ...

chi tiết


Liên kết:

Đông Triều cải cách hành chính tốt nhất tỉnh Quảng Ninh


Video liên quan:Xem thêm video