Đồng hồ Big Ben sẽ đổ chuông lần đầu tiên sau 4 năm sửa chữa

[Tuổi Trẻ Online] TTO - Chiếc đồng hồ Big Ben của thủ đô London sẽ ngân vang những hồi chuông báo giờ đầu tiên vào thời khắc đón giao thừa năm 2022 sau khi trải qua 4 năm yên ...

chi tiết


Liên kết:

Đồng hồ Big Ben sẽ đổ chuông lần đầu tiên sau 4 năm sửa chữa

Đồng hồ Big Ben sẽ lại đổ chuông đón Năm mới

Đồng hồ Big Ben sẽ đổ chuông đánh dấu thời khắc đón Năm mới ...

Big Ben đón năm mới 2022


Video liên quan:Xem thêm video