Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được nhận hỗ trợ theo Nghị ...

[Báo Lao Động] Theo đó, người tham gia BHXH tự nguyện chỉ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Mặt khác, căn cứ Điều 43 Luật Việc làm năm 2013, người lao động ký hợp đồng lao ...

chi tiết


Liên kết:

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được nhận hỗ trợ theo Nghị ...

Bảo hiểm xã hội, dư gần 900 nghìn tỷ đi đầu tư, thu lãi hơn 5%/năm

Bảo hiểm xã hội tỉnh: Khẩn trương triển khai chính sách hỗ trợ ...

Bảo hiểm xã hội số mới: Nhiều tiện ích hơn cho người dùng

Người lao động Hà Tĩnh phấn khởi nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất ...

Chính sách bảo hiểm xã hội: Phao cứu sinh của người lao động ...

TP Hồ Chí Minh: Hơn 230.000 lao động được hỗ trợ từ quỹ Bảo ...

Các chính sách bảo hiểm xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc ...

Cách chỉnh sửa thông tin cá nhân bị sai trên ứng dụng VssID


Video liên quan:Xem thêm video