Độc đáo Tết Thanh minh của người Tày, Nùng Cao Bằng

[Báo Nông nghiệp Việt Nam] Cứ vào dịp Tết Thanh minh.3/3 âm lịch hàng năm, người Tày, Nùng Cao Bằng ở khắp nơi lại trở về quê hương để chuẩn bị mâm lễ và quay quần bên phần mộ ...

chi tiết


Liên kết:

Độc đáo Tết Thanh minh của người Tày, Nùng Cao Bằng


Video liên quan:Xem thêm video