Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc

Lượt quan tâm: 100K+

Được biết, tháng 5/2019 vừa qua, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã gửi Bộ Xây dựng tờ trình số 94 về việc phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu ĐHQGHN tại Hòa Lạc. Trên cơ sở nghiên cứu tờ trình trên, ...


Xem chi tiết:

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Đại học Quốc gia Hà Nội


Video liên quan:


Xem thêm video